Gedragscode

In ons werk hebben wij dagelijks te maken met tal van in- en externe regels, wetten, richtlijnen, voorschriften en procedures. De overheid stelt strenge eisen aan de onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit van accountants. Daarnaast stellen de beroepsorganisaties NBA en RB aanvullende voorwaarden in de vorm van gedrags- en beroepsregels. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen regels bepalend zijn voor ons gedrag. Daarom hebben wij intern een eigen gedragscode waarin kernwaarden voor het handelen en gedrag van onze medewerkers zijn vastgelegd.