Salarisadministratie

■  verzorgen van uw salarisadministratie

■  maken van loonkostenberekeningen

■  controleren van pensioennota’s

■  opstellen van arbeidsovereenkomsten

■  aanvragen ontslagvergunningen via UWV Werkbedrijf

■  aanvragen loonheffingennummer