Accountancy

■  samenstellen van jaarrekeningen

■  bedrijfseconomisch advies en begeleiding

■  waarderen van ondernemingen

■  begeleiden van kredietaanvragen

■  opstellen van ondernemingsplannen

■  begeleiden van fusies, participaties en overnames

■  opstellen van prognoses en budgetten