Dienstverlening

Onze organisatie is deskundig op vele terreinen. Onze kernactiviteiten zijn administratieve dienstverlening, accountancy, fiscale dienstverlening en salarisadministratie. Hieronder vindt u een nadere opsomming van de  belangrijkste diensten. In een persoonlijk gesprek met u lichten wij ze graag toe.

■  Administratieve dienstverlening

■  Accountancy

■  Fiscale dienstverlening

■  Salarisadministratie